Образование

Одобриха два проекта на ВТУ

Фонд „Научни изследвания“ е одобрил преди броени дни два проекта на Великотърновския университет на обща стойност над 13 000 лв., съобщи народният представител доц. Милен Михов.

Финансиране ще получи проект „Фолклор и образование – актуално състояние и перспективи“, подаден от гл.ас. д-р Славка Петкова-Марчевска, Педагогически факултет, катедра Музика. Исканата сума от ФНИ е 6 850 лв.

Милен Михов зам.-председател на комисията по образование в Народното събрание и още от предходния мандат следи отблизо работата на фонд „научни изследвания“

Одобрение е получил и проект „Единадесети международен симпозиум „Търновска книжовна школа – пространства на паметта“, подаден от доц. д-р Иван Лазаров, директор на НИЦ „Търновска книжовна школа“. Исканата сума от ФНИ е 6 435 лв., съобщи още Михов.