Община

ОДК да се включи в Инвестиционната програма на Община Велико Търново, настоява директорът на звеното Анелия Пейчева

Общинският детски комплекс да бъде включен в Инвестиционната програма на Община Велико Търново. За това настоява директорката на учебното звено Анелия Пейчева. В доклад до Постоянната комисия по образование, наука и култура тя посочва, че през месец ноември 2013 г. е поставена частична хидроизолация на покрива над коридорите и над стаите 216, 215 и 213 на обща стойност около 11 хиляди лева. Четири месеца по-късно от снеготопенето се появяват течове от таваните и помещенията на втория етаж са наводнени. „Тогава потърсих изпълнителя на ремонта за отстраняване на възникналия проблем. С оглед на място той ме информира, че течовете са от проникване на вода между отделните листове хидроизолация, тъй като отводнителните тръби са замръзнали както вътрешно, така и външно и нищо не може да се направи”, обяснява Пейчева. Картината се повтаря и през зимния период на 2015/16 г. Участниците в групите за извънучилищна дейност отново прескачат кофи и легени, мазилката започва да се рони, миризмата на мухъл и влага пропива навсякъде. Водосточните тръби се оказват тесни и недостатъчни за поемане на цялото количество вода от площта на покрива. „През януари тази година се появиха множество течове от таваните в коридорите, както и в Балетната зала… Към настоящия момент при всеки обилен дъжд се появяват течове, които вече се просмукват и на първия етаж – в съблекалните, в гардероба с носиите на ансамбъл „Българче”, струващи хиляди лева. Балетната зала е тотално разрушена и необитаема. Подготвителният ни народен оркестър, групите по вокално пеене и лекторите по музикални инструменти към „Българче” ползват т.нар. „библиотека”, освободена от Европейския център, но там при стъпване – по пода избива вода следствие валежите и повишаване нивото на подпочвените води в района”, разказва директорката на комплекса. В доклада си Анелия Пейчева уточнява, че за театралния салон, за стените и таваните в коридорите има действащо предписание на Регионалната здравна инспекция, а балконът на салона е забранен за експлоатация.

Членовете на Комисията по образование, наука и култура предложиха специалистите от „Строителство и устройство на територията” да направят експертиза за състоянието и приоритетните мерки за покривната конструкция в северното крило на сградата, както и фирмата изпълнител на ремонта през 2013-а да представи договора за извършената работа.

Според Мирослав Трифонов от Реформаторския блок   всеки ремонт има гаранция между 5 и 10 години. „Нека не позволяваме ремонт на ремонтите, а да потърсим отговорност от фирмата”, настоя той.

Иван Александров от „Българска демократична общност” сподели, че е запознат с проблема още от 80-те години. Според него решението е изграждане на скатен покрив.

„Най-добрият вариант е ремонт на целия покрив”, отсече инж. Иван Иванов, главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура”. Той обясни на съветниците, че има готов проект, в който се планира поетапен, модулен ремонт на покривите. Проектът е законен, съобразен с устройството и устойчивото развитие  на територията, подчерта инж. Иванов.