Спорт

Обявиха условията за тренировките на лекоатлетите

Българска федерация лека атлетика обяви новите правилата за тренировки в България в условията на световната пандемия от коронавирус.

БФЛА публикува на страницата си www.bfla.org новите изисквания за тренировъчна дейност:

Тренировки по лека атлетика са разрешени само за картотекирани състезатели.

Организирането и провеждането на тренировъчната дейност е възможно и допустимо само на открити писти.

Общите правила са:

 1. Посещението на пистата е само за тренировки по лека атлетика;
 2. Спазва се задължителната дистанция между хората от 2.50 м. (два метра и 50 см.);
 3. Веднага да се напуска стадиона след приключване на тренировката;
 4. Разрешено е един треньор да работи с не-повече от 5 състезатели по едно и също време;
 5. Състезател не се допуска до стадион без присъствието на личен треньор;
 6. На този етап не се допуска използване на спортни уреди, които се докосват с ръце – щафетни палки, уреди за хвърляния, мед.топки и др.
 7. Не се допускат контакти извън процеса на тренировка, както и престой на базата преди и след приключване на тренировката;
 8. Изчакването за влизане на тренировка да става на минимално разстояние между хората – 2.50 м. (два метра и 50 см.), като личният треньор посреща трениращите и отговаря за недопускане на лица с повишена температура.
 9. След края на тренировката, личният треньор отговаря състезателите, приключили заниманието, да напуснат незабавно стадиона.
 10. Препоръчва се трениращите да бъдат в зоната на изчакване не по-рано от 10 минути преди началния час на тренировката;
 11. Забранява се консумацията на храни и напитки (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които всеки лично носи за собствена консумация по времето на тренировката). Пластмасовите бутилки за напитки и други отпадъци, генерирани по време на тренировката, се изхвърлят задължително в специален кош за отпадъци с капак;
 12. Забранява се ръкостискането;
 13. Всички уреди – четки, гребла, препятствия, летви и стойки за скок височина, овчарски скок и др. се ползват задължително с ръкавици за еднократна употреба.
 14. Родители или други придружаващи деца за индивидуална тренировка не се допускат на стадиона! Всеки участник в индивидуална тренировка се включва доброволно и на свой риск и отговорност!

Личният треньор отговаря за спазване на настоящите правила прилагане на хигиенните и противоепидемични мерки, свързани с COVID-19 и е длъжен да:

а) уведоми състезателите си за правилата, при които може да се упражнява тренировъчна дейност

б) контролира състезателите си за строгото спазване на всички хигиенни и противоепидемични мерки по време на тренировка.

в) не допуска до тренировка лица, които не спазват хигиенните и противоепидемични мерки и настоящите правила;