Здравеопазване Община

Обявиха общински конкурс за детска рисунка на тема „Аз се движа безопасно”

Конкурс за рисунка по безопасност на движението на тема „Аз се движа безопасно” организират община Велико Търново, Регионалната здравна инспекция и Регионалното управление на образованието. Право на участие в надпреварата имат деца и ученици от община Велико Търново, които ще са разделени в две възрастови групи: първа група – предучилищни групи в детските градини и училища; втора група – 1–4 клас. Техниката в твобрите е по избор на участниците : живопис, графика и колаж, пастел, акварел, темпера и други. Крайният срок за предаването им е не по-късно от 20.10.2017 г. на адрес – Велико Търново 5002; ул. “Никола Габровски” №23, РЗИ – Велико Търново, отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” (етаж 8, стая 802).
Всеки участник може да участва с неограничен брой рисунки. До журиране ще се допускат само индивидуални творби. Не се допускат рисунки, получени на електронен носител, изработени по електронен път или ксерокопия.

Допълнителна информация за конкурса може да получите на следните телефони и електронен адрес: 062/614 351; 0876518239 (Й. Илиева); e-mail: pbpz@rzi-vt.org