Образование

Обявиха конкурс за вакантни войнишки длъжности в НВУ

Осем вакантни длъжности за войници в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски” са обявени със заповед на министъра на отбраната. Вакантните длъжности са за шофьор на БТР, младши механик-водач, младши шофьор в отделенията на НВУ и следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

До 18 септември 2020 г. кандидатите могат да подадат писмено заявление до началника на НВУ „Васил Левски” за участие в конкурса за вакантните длъжности чрез структурите на Централно военно окръжие. Сред изискванията към кандидатите за участие в конкурса са да имат средно или по-високо образование; да не са по-възрастни от 40 години (лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 44 години), да са годни за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство и др.

Конкурсът ще се проведе в НВУ „Васил Левски” от 5 до 7 октомври.

Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи, определени в „Единен армейски тест”. Тестът за обща култура включва 100 въпроса. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив, или под 40 точки на теста за обща култура отпада от конкурса и не се класира.