Община

Обявиха зимната сесия за проекти по Програма „Култура“ за културни събития на Общината

Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ на основание чл. 3, ал. 2 и чл. 9, ал. 1 от Административна програма „Календар на културните събития“ обявява зимна сесия за проекти по Програма „Култура“ за културни събития, които да бъдат включени  в Календара на културните събития на Община Велико Търново за 2023 година

Всички задължителни документи за кандидатстване, информация за допустими кандидати и допустими разходи са публикувани на сайта на Община Велико Търново – раздел „Култура и туризъм“ – https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/kalendar-na-kulturnite-sabitia/dokumenti-za-kandidatstvane-za-kalendar-na-kulturnite-sbitiya-na-obshtina-veliko-tarnovo-2023/. Предложения се приемат в pdf формат, на e-mail: culture@veliko-tarnovo.bg от 12 декември 2022 г. до 16 януари 2023 г.

Информационен ден за кандидатите във връзка с Правилата на Административна програма „Календар на културните събития“, необходимите документи и начинът за кандидатстване и отчитане ще се проведе на 19.12.2022 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч. в Конферентна зала в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, ул. „Рафаел Михайлов“ 1.

За допълнителна информация: дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, тел. 062/619 411 – Теодора Станчева – гл. експерт; 061/619 218 – Антония Папазова, гл. счетоводител.