Спорт

Общо събрание на „Етър“ предстои на 20 юли

Общо събрание на „Етър“ ще се проведе на 20 юли. На форума ще бъде представен отчет за дейността на ръководството и ще се гласува годишният финансов отчет.

Настоящият Управителен съвет ще бъде освободен заради изтичане на петгодишния му мандат. Предстои да бъде избран нов Управителен съвет на клуба, като вече са водени разговори за нови имена в клубната управа.