Общински съвет

Общинският съвет обяви конкурс за управител на ОДПГ

Великотърновски общински съвет обявява откриване на процедура за избор на управител на публично предприятие „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, ЕИК 104523747.

Пълното съдържание на Публичната покана е публикувано на официалния интернет портал на Община Велико Търново:

https://www.veliko-tarnovo.bg

в секция „Обяви и съобщения“, подсекция „Обяви и съобщения във връзка с конкурсни процедури“ и в секция „Общински съвет“, подсекция „Обяви и съобщения във връзка с конкурсни процедури“