Общински съвет Политика

Общинските съветници от ВМРО с гневна декларация заради спряното строителство на пътя Велико Търново – Русе

Общинските съветници от ВМРО Евгени Коев, Деян Куздов и д-р Юлия Тонкова внасят за гласуване в местния парламент декларация заради спряното от правителството на Кирил Петков строителство на трасето Велико Търново – Русе.

„За да отговаря на международните изисквания за транспортен коридор,  шосейният път трябва да осигурява възможност за придвижване със скорост от минимум 120 км/ч и да осигурява трафик на денонощие от 20 000 автомобила. Сега съществуващият път преминава през редица населени места и е с десетки ограничения на скоростта до 40 – 60 км/ч. при ежедневна натовареност между 11 – 15 000 автомобила. Идеята и конкретните действия за изграждане на съвременен път от гр. Велико Търново до гр. Русе вече е с история.“ – коментират от ВМРО и припомнят, че през 2020 г., след поредица
проучвания и обсъждания на идейни проекти, беше обявена обществена поръчка за проектиране и изграждане на автомагистралата. След  приключване на всички предварителни процедури и след избора на изпълнители за първата част на автомагистралата, осъществен едва през месец юли тази, правителството с министър-председател Кирил Петков спря изпълнението по проекта. В същото време, неподписването на договори с изпълнителите в определен тримесечен срок може да доведе до тяхното прекратяване, което означава, че цялата процедура по възлагане трябва да бъде проведена отново. Подобно развитие ще доведе до допълнително забавяне на изграждането от минимум две години.
Затова от ВМРО предлагат на местния парламент да приеме декларация, с която да призове Министерския съвет да предприеме спешно необходимите законови действия за възлагане на предвидените изпълнителни дейности по изграждане на автомагистралния път от гр. Русе до гр. Велико Търново, част от международен транспортен коридор No 9, който е от изключително значение не само за икономическото развитие на района, но и за опазване здравето и безопасността на хилядите пътуващи ежедневно в това направление български и чуждестранни граждани.