Политика

Общинските съветници от БСП няма да подкрепят план-сметката за разходите за чистота

Съветниците от БСП в местния парламент няма да подкрепят предложената план-сметка за разходите на Община Велико Търново за чистота през 2019 година. Това съобщи на пресконференция ръководителят на групата Петко Тюфекчиев. 8,4 млн. лева са предвидени за събирането, транспортирането и третирането на битовите отпадъци и за почистване на улици, площади и паркове в областния град и населените места. Те са с над 40 на сто повече  спрямо 2017-а, без да имаме увеличение на броя на контейнерите и улиците, каза Тюфекчиев. По негови думи според закона всяка година до 31 октомври кметът издава заповед, която трябва да регламентира вида на услугите, които се извършват, и цикличността на извозването на твърдите битови отпадъци. Заповедта трябва да е обявена публично, но това не е направено, отбеляза общинският съветник.

Валерия Дончева заяви, че  от БСП са предлагали диалог  на Общината относно политиката за управление на отпадъците. По настояване на НСОРБ измененията в частта „такса смет” в Закона за местните данъци и такси бяха отложени за 2022 г.  Според Дончева в този период на отлагане  „трябва да се търсят мерки, за да може спечеленото време да се оползотвори по най-добрия начин, така че цената да бъде такава, каквато може да си я позволят гражданите на Велико Търново”.

Стоян Витанов обясни още, че план-сметката за разходите подлежи на обществено обсъждане в 30-дневен срок, който изтича на 6-7 януари. Освен това тя трябва да е придружена с доклад за мотивите – защо се увеличават разходите за чистота и защо се вземат данъчни приходи за покриването им.

Социалистите предлагат  общинското предприятие „Зелени системи” да осъществява извозване на твърди битови отпадъци не само от населените места, а и от Велико Търново, като бъде закупена  съответната техника. Това според Витанов ще намали разходите с минимум 30 на сто. По негови думи  Общината може да генерира приходи от разделното събиране на отпадъците.

План-сметката е включена в дневния ред на утрешното заседание на Великотърновския общински съвет. При обсъждането й съветниците от групата на БСП ще напуснат залата.