Здравеопазване Община

Общинските медицински дружества с положителни финансови резултати за полугодието

Всички общински медицински дружества в старата столица приключват полугодието с положителен резултат. Това стана ясно от отчетите на управителите им, разгледани на комисията по здравни и социални дейности към Великотърновския общински съвет. Традиционно най-висок е резултатът на бившия психодиспансер, който приключва полугодието с положителен резултат от 65 хиляди лева. Следва го специализираната болница по пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Трейман”, която предприе редица мерки за излизане от колапса и за шестте месеца на годината вече отчита 39 хиляди лева печалба. Комплексният онкологичен център е реализирал също положителен финансов резултат. Той е в размер от 8 хиляди лева. Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина е с положителен резултат от 5 хиляди лева. Бившият кожно-венерически диспансер е завършил полугодието с печалба от 4 хиляди лева.

Общинските медицински дружества са изпълнили всички показатели и успешно реализират бизнес-програмите си. Закупени са дълготрайни материални активи в размер на 102 хиляди лева. Повече са и преминалите пациенти. В центровете работят общо 435 специалисти, стана ясно още на заседанието на здравната комисия към местния парламент.