Денят

Общините определиха вноските си по бюджета на Асоциацията по ВиК

Днес в Областна администрация Велико Търново се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново. Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха и Тоня Донева – главен секретар на Асоциацията по ВиК, счетоводители, експерти, кметове и представители на общините.
Общото събрание прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново за 2019 г. да бъде 29 000 лева. Вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново са съобразно с процентното съотношение на гласовете им. Община Велико Търново – 18 477.14 лв., Община Горна Оряховица – 9 727.43 лв., Община Елена – 1 963.71 лв., Община Златарица –  828.57 лв., Община Лясковец – 2 792.29 лв., Община Павликени –  4 971.43 лв., Община Полски Тръмбеш  3007.71лв., Община Свищов – 8 907.14 лв., Община Стражица – 2 651.43 лв. и Община Сухиндол – 530.29 лв.