Община

Общините настояват за финансов ресурс за осигуряване на безопасни условия за работа на детските градини и ясли

В писмо до министрите на здравеопазването и на науката и образованието НСОРБ изразява загрижеността на общините, свързана с предстоящата подготовка на детските градини и ясли за възстановяване на нормалния ритъм на работа.

Предстоящата отмяна на извънредното положение и постепенното отпадане на противоепидемичните мерки налагат стартиране на сериозна подготвителна работа по възобновяване дейността на детските градини и ясли, се казва в писмото. Все повече родители изчерпват възможностите си за ползване на платен и неплатен отпуск, което засилва обществения натиск за осигуряване на възможности за отглеждане и възпитание на децата, вкл. и през летните месеци. Имайки предвид, че запазването на ограниченията в момента е временна мярка, която ще се наложи да бъде преосмислена в рамките на текущия месец, местните власти считат за наложително на възможно най-ранен етап, с общините да бъдат консултирани здравните изисквания към дейността на детските градини и ясли и ясни указания от компетентните органи за работата на персонала в условията на епидемия за детските градини и детските ясли.

„НСОРБ обръща внимание, че следва да бъде предвиден необходимия финансов ресурс за осигуряване на безопасни условия за работа на детските градини и ясли. Считаме за наложително осигуряването на целево финансиране за осигуряване на изискванията към материалната база и персонала – преустройства, дезинфекция, предпазни средства и други, се казва в писмото, изпратено до двамата министри. Общините припомнят, че следва да бъдат предвидени и средства за извършване на задължителните микробиологични тестове на децата при отсъствие или постъпване за пръв път в детска ясла и детска градина, тъй като  с оглед влошеното финансово състояние на голяма част от родителите. НСОРБ и общините осъзнават своята отговорност за опазване здравето на българските граждани в условията на продължаваща епидемия.“ – се казва в писмото.