Община

Община В. Търново организира поредна кампания за събиране на опасни отпадъци

Община В. Търново организира поредна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Първата ще се проведе на 14 и 15 март и ще е на две локации, където гражданите могат да предадат лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди и др. В пункта ще се събират също излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и стари гуми.
На 14 март – четвъртък, мобилният пункт ще е на паркинга до микропазара в кв. “Бузлуджа”. Той ще работи от 10,00 до 16,00 ч. На 15 март – петък, пунктът ще е на паркинга на ул. “Симеон Велики” срещу Mall В. Търново, като също ще е отворен от 10,00 до 16,00 ч.
Следващата кампания ще е на 7 и 8 юни.