Община

Община В. Търново засилва още контрола върху чистотата на въздуха с нови автоматични станции

Община Велико Търново засилва още контрола върху качеството на атмосферния въздух и нивата на фини прахови частици с нови автоматични измервателни станции. Те са монтирани в районите на кв. „Акация“ и ПМГ „Васил Друмев“. До броени дни показателите им ще са достъпни в реално време чрез линк в сайта www.veliko-tarnovo.bg.

Наблюдението върху фините прахови частици в кварталите „Бузлуджа“ и „Колю Фичето“ се осъществява чрез измервателната станция на РИОСВ – В. Търново. В реално време чистотата на въздуха в кв. „Чолаковци“ се контролира чрез автоматична станция, разположена в двора на Детска градина „Рада Войвода“.

Община Велико Търново представя данните от трите автоматични станции – в кв. „Акация“ (Veliko Tarnovo 1), край ПМГ „Васил Друмев“ (Veliko Tarnovo 2) и в кв. „Чолаковци“, за периода от 1 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г. Станцията в „Чолаковци“ отчита и формалдехид, а за двата месеца няма стойности над нормата.

През настоящата година още една станция ще извършва замервания за чистотата на въздуха. Тя е на Регионалната лаборатория – Русе, към Изпълнителна агенция по околна среда. Станцията ще бъде базирана в района на Дома за стари хора „Венета Ботева“. Съоръжението е мобилно и ще позволява измервания в различни квартали и райони на града. С мобилната станция те ще продължат до достигането на общо 51 денонощия с валидни резултати, като условието е да бъдат обхванати всички сезони.

Сред показателите, които ще бъдат наблюдавани, са нива на фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден диоксид, озон и метеорологични параметри.

До Великотърновски общински съвет е депозирана актуализираната Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини прахови частици, която предстои да бъде разгледана на сесията този месец.