Спорт

Община Велико Търново ще ремонтира северните зали на стадион „Ивайло”

Община Велико Търново ще кандидатства за финансово подпомагане пред Министерството на младежка и спорта с цел реконструкцията на северните спортни зали на стадион „Ивайло”. Проектът включва цялостна подмяна на покривната конструкция, поставяне на външна и вътрешна топлоизолация, подмяна на дограмата, на подовото покритие на залите, на ВиК и отоплителната инсталации, вентилация и газификация.

Южните спортни зали в комплекса бяха основно ремонтирани и в тях тренират местните клубове. Северните, обаче, все още чакат реконструкция. Предложението ще се гласува от великотърновския общински съвет на заседанието на 30 април.