Община

Община Велико Търново ще постави съдове за разделно събиране на отпадъци във входовете на санираните блокове

Община Велико Търново ще подпише нов договор за разделното сметосъбиране, съобщи днес на заседанието на Великотърновския общински съвет кметът инж. Даниел Панов.

От 2006 г. на територията на общината е създадена система за разделно събиране на битови отпадъци. Общият брой точки с цветни контейнери е 156, като 119 точки са в областния град. Договорът е сключен с фирма „Екопак”, като сметосъбирането се извършва по график – сини и жълти контейнери се изпразват 2 пъти месечно, а зелените – един път на 3 месеца. От март тази година, по настояване на общинската администрация, сините и жълтите контейнери се обслужват по четири пъти месечно. Установени са пропуски от страна на фирмата при сметосъбирането, като те са били предизвикани от проблеми със специализираната техника.

„Тъй като в договора няма предвидени парични санкции при неспазване на клаузите, община Велико Търново е предприела действия по прекратяване на договора и установяване на партньорство с друго юридическо лице.” – съобщи инж. Панов.

През изминалата година Общината е предявила пред фирмата искания за поставяне на съдове във входове на санираните блокове и във входове, които се заключват. Също така от Общината са настоявали за обучение по разделното събиране на отпадъци на децата в детските градини. Тези условия не са се случили, затова в предстоящия договор с новата фирма, който трябва да се сключи, те ще бъдат залегнати, подчерта кметът.

Той, обаче, отчете, че през последните месеци са зачестили случаите на смесено изхвърляне на битови отпадъци в контейнерите за разделно събиране, което е затруднило сметоизвозването и е довело до препълване на съдовете. Справката на общината за 2019 г. показва, че близо 25% от отпадъците са били депонирани в регионалната система за битови отпадъци.