Община

Община Велико Търново ще получи финансиране за рехабилитация и модернизация на уличното осветление

Проект на община Велико Търново за рехабилитация и модернизация на уличното осветление ще бъде финансиран по линия на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г. https://www.eeagrants.bg/programi/energetika/novini/dvadeset-obshhini-shhe-poluchat-bezvzmezdno-finansirane-za-obnovyavane-na-ulichnoto-si-osvetlenie

12 общини са одобрени за финансирани, като останалите 11 са: Столична, Бургас, Малко Търново, Варна, Търговище, Поморие, Ловеч, Пловдив, Враца, Котел, Средец, Велинград, Сандански, Трявна, Хасково, Априлци,  Смолян, Кнежа и Пазарджик. Класираните общини ще могат да получат между 200 хил. и 600 хил. евро за проектите си по процедурата. Общата стойност на проектите е близо 9.2 млн. евро, от които почти 8.3 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ, а останалите средства са собствен принос на общините.

Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението.

По процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, кандидатстваха 107 общини, като 104 от тях преминаха първия етап на класиране – административната оценка. От тях 20 ще получат финансиране, 6 са отхвърлени и 78 са резерви.

Поради огромният интерес към процедурата от страна на местната власт, при последните обсъждания на Плана за възстановяване и устойчивост, е взето решение в частта му „Зелена България“ да бъде включен и проект за модернизация на уличното осветление. Предвиденият финансов ресурс за това е 352.3 млн. лв. Очаква се по тази линия да бъдат финансирани още около 200 общински проекта. Всички проекти, преминали административната оценка, но не получили финансиране в процедурата  „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, ще бъдат финансирани с предимство от Плана за възстановяване и развитие.