Община Общински съвет

Община Велико Търново ще кандидатства за финансиране от 2 млн. лв. за енергоспестяващо улично осветление

Община Велико Търново ще кандидатства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. За това даде съгласието си днес Великотърновският общински съвет.

Максималният размер на проектното предложение е в размер на 2 000 000 лева, като срокът за изпълнението му е до 15 месеца. По обявената процедура не се изисква собствен принос, а крайния срок за подаване на проектни предложения е 2-ри април 2024 г.

Община Велико Търново е в процес на подготовка на техническата документация и има възможност да предложи свое проектно предложение.

Инвестицията е насочена към въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обмен на данни;  подмяна на осветителни тела с нови такива LED от най-ново поколение;  използване на електроенергия от възобновяеми източници на електроенергия; подмяна на конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на новите осветителни тела; подмяна за захранващите кабели в металните стълбове за намаляване на повреди заради кабелни аварии в стълбовете.

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва сериозно влияние на общото енергийното потребление. Предложенията за изпълнение на инвестицията по настоящата процедура следва задължително да постигат не по-малко от 30% спестяване на енергия в резултат на изпълнение на мерките за

енергийна ефективност.

Новото LED улично осветление ще направи гр. Велико Търново и по-привлекателен в нощните часове, както и ще намали криминалните прояви и пътно-транспортните произшествия в тъмната част от денонощието.

При одобрено финансиране на проекта, община Велико Търново се задължава да реализира дейностите единствено върху системи за външно изкуствено осветление общинска собственост, намиращи се в имоти публична общинска собственост.

Общината се задължава да не променя собствеността и предназначението на системите, обект на финансиране, за период от поне 5 години след одобрение на финалния отчет по проекта, като гарантира, че в рамките на този период те ще се използват за целите на проекта.

Община Велико Търново се задължава и да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на системите за външно изкуствено осветление.

Мария Христова