Община

Община Велико Търново ще кандидатства за изграждане на втора клетка на сметището в Шереметя

Община Велико Търново ще кандидатства пред ПУДООС за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на Клетка 2 от Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, землище с. Шереметя“. Прогнозната стойност на проекта е за над 3,6 млн. лв., а кандидатстването ще бъде подложено на гласуване от Великотърновския общински съвет на предстоящото заседание този месец.