Култура Община Общински съвет

Община Велико Търново ще кандидатства за „Знак за Европейско наследство“

Великотърновският общински съвет прие Стратегия за развитието на културата до 2030 г. В дълго готвения и очакван документ е изведена стратегическа цел: утвърждаване образа на Велико Търново като историческа и духовна столица на България, в средище, което укрепва и популяризира българската национална идентичност като съставна част от европейските и световни постижения на цивилизацията.

Разработката на Стратегията бе възложена на екип с ръководител д-р Любомир Кутин, като проектът беше консултиран и с експерти в сферата на културните политики, сред които доц. Светлана Христова (преподавател в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград) и д-р Нели Стоева (преподавател по културни политики в Софийски университет „Св. Климент Охридски“).

След съгласуване с Министерството на културата, Община Велико Търново ще кандидатства през 2021 г. за „Знак за Европейско наследство“ (ЗЕН), е записано в Стратегията. Един от основните аргументи при оформянето на кандидатурата ще бъде значението на Велико Търново като един от петте свещени християнски източноправославни градове в света. Призът е инициатива на Европейския съюз, утвърдена с Решение 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Втората ключова кандидатура, която ще помогне за популяризиране на културното наследство на Велико Търново, е кандидатстването за наградата на Европейския съюз и фондация „Европа Ностра“ през 2020 г.

 

Друга стратегическа цел на Общината предвижда дейности, свързани с по-активното популяризиране на Велико Търново като културен център и туристическа дестинация. В рамките на приоритетна област „На картата на световните постижения“ е домакинството на Велико Търново в инициативата на ЮНЕСКО „Световна столица на книгата“, за което градът ще кандидатства през 2023 година.

Предвижда се и създаването на клъстер „Велико Търново“, чрез който ще се търси развитие и обединение на местния артистичен потенциал, културните и творчески индустрии и високотехнологични компании.

Стратегията за развитието на културата предвижда и организирането и ползването на безплатен транспорт от населените места до Велико Търново. Програмата ще се координира от експерт в общинската администрация. След предварителна селекция, основана на детайлни правила и консултации със заинтересованите страни, ще бъдат селектирани определен брой събития, които да попаднат в обхвата на програмата. Основна роля в нейното изпълнение ще имат читалищата в населените места. Те ще популяризират официалния културен календар на Община Велико Търново и ще обобщават заявките за посещения. Важна последица от реализацията на програмата е намаляването на трафика с използването на обществен транспорт в централната градска част на Велико Търново, където са концентрирани културните събития. Средствата, предвидени за реализацията, са в размер на 10 000 лв. и са разчетени на базата себестойността на 50 курса с автомобилен транспорт. По преценка на общинската администрация, в обхвата на програмата ще се включват и събития от официалния общински културен календар и в населени места извън Велико Търново.

Друга приоритетна област в Стратегията – „Традиция и съвременност“,  предвижда учредяването на четири национални награди за творчество: за художествена литература „Емилиян Станев“, за публицистика „П. Р. Славейков“, за изследвания на средновековната култура „Патриарх Евтимий“ и за архитектура „Кольо Фичето“. Също така чрез мярка „Традиция и съвременност“ ще се насърчават филмови продукции, свързани с Велико Търново, филмови премиери на български филми, както и образователни дейности за популяризирането на българското и европейското кино.