Община Спорт

Община Велико Търново ще кандидатства пред ФИФА за изграждане на нов футболен терен

Община Велико Търново е провела разговори с Българския футболен съюз за финансова подкрепа при възстановяването на футболния терен в района на бившата ледена пързалка, западно от стадион „Ивайло”. Двете институции ще синхронизират проектите си за терена, за да може да се кандидатства за финансиране пред ФИФА, която има програма за възстановяване на стари футболни терени. За целта общината ще учреди на БФС безвъзмездно право на строеж за срок от 30 години върху терена.

Върху него ще се изгради затревено футболно игрище с естествено покритие за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност, с игрално поле 100/60 м и обща затревена площ от 8 000 кв.м, както и необходимите за функционирането му съоръжения на техническата инфраструктура.