Община Спорт

Община Велико Търново ще кандидатства по „Красива България” за реконструкция на спортна зала

Община Велико Търново ще кандидатства по проект „Красива България” за реконструкцията на спортна зала „Сава Величков” , която се намира в сградата на Професионалната гимназия по електроника. Предложението на администрацията ще бъде разгледано на предстоящата сесия на местния парламент. Бюджетът на изготвения проект е 212 324 лв., като условията на финансиращия орган са най-малко 50% от стойността му да е за сметка на кандидата. Така приносът на общината ще е е не повече от 120 000 лв.

Спортната зала се нуждае от ремонт на покрива, като проектът включва реконструкция на сградата и прилагането на мерки за енергийна ефективност.