Община Социални дейности

Община Велико Търново удължава предоставянето на патронажна грижа с шест месеца

Община Велико Търново е получила предложение от Управителния орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” да удължи с шест месеца – до 30 април 2021 г., предоставянето на патронажна грижа. От Общината отчитат сериозен  интерес мобилните здравно-социални услуги по проекта, като от тях се ползват 209 лица от 16 населени места. Особено благоприятен ефект проектът има върху уязвимите групи в малките и отдалечени селища, за които услугите се явяват единствена възможност за социална подкрепа.

Центърът за патронажна грижа в старата столица беше разкрит на 1 септември 2019 г., а предоставянето на услугите стартира на 1 ноември същата година. Средствата по проекта, чийто срок изтича на 31 октомври, са 100% безвъзмездна финансова помощ и са в размер на близо 400 000 лв.