Община Социални дейности

Община Велико Търново с поредна награда за социално отговорни политики

В гр. Варна, к.к. Златни пясъци за поредна година Национален алианс за социална отговорност /НАСО/ организира и проведе Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“.

Тържествена част от форума бе официалната церемония за връчване на ежегодните годишни награди за добри практики и принос за развитието на социално отговорните политики в България излъчени от НАСО в следните категории: Общини, Работодатели, Неправителствени организации, Социални услуги и Индивидуални награди.

Община Велико Търново отново доказа своя успех в развитието на социалните услуги и бе наградена от НАСО за реализиране на политики, насочени към осигуряване на заетост на хора нуждаещи се от подкрепа. Наградата бе връчена от зам. министъра на труда и социалната политика Надя Клисурска. Благодарих на г-н Георги Георгиев – председател на НАСО и целия екип за признателността към социалната политика на нашата община.

Благодаря ви колеги, партньори и съмишленици! Наградата е стимул за постигнатото от всички работещи в сферата на социалните услуги и доказателство, че Община Велико Търново работи ефективно и в интерес на хората в нужда.

В последния ден на форума бе обсъдена темата за социалните услуги в условията на пандемия.