Община Общински съвет

Община Велико Търново създава проект за генерален план за организация на движението в града

Община Велико Търново предвижда изработването на проект за генерален план за организация на движението във Велико Търново. Това съобщи днес кметът на общината инж. Даниел Панов в отговор на питане от страната на общинския съветник от АБВ Николай Илчев на редовната сесия на местния парламент. Планът ще работи в две фази – предварителен проект и окончателен работен проект.

Предварителният проект ще съдържа проучвания, транспортно райониране, транспортна схема за автобуси, зони и режими за престой и паркиране и др. В Инвестиционната програма на общината ще бъдат заложени средства за изработването на този генерален план, като се предвижда и изграждането на отсечката между Практикер и Дома за стари хора, чийто проект вече е минал одобрение.

„Общинска администрация всячески работи за облекчаване трафика на автомобили. Например между Велико Търново и Горна Оряховица всеки ден минават между 4 000 и 6 000 автомобила. Целият този поток преминава през старата част на града и ние търсим начин да изведем този трафик извън Велико Търново. Затова имахме проект за северна тангента, обмисля се създаването на паркоместа в междублоковите пространства… Търсим възможности за финансиране на проектите по трансгранични проекти и по „Региони в растеж”, каза кметът инж. Панов.