Община

Община Велико Търново проучва опита на Норвегия в областта на енергийната ефективност

Община Велико Търново проучва и изследва опита на Норвегия в областта на енергийната ефективност. Представители на общинската администрация участваха в работен семинар и срещи, провели се в Осло. Посещението имаше няколко цели: обмен на добри практики, опит, ноу-хау и постижения в сферата на енергийната сигурност и ефективност. Вторият акцент бе поставен върху установяването на контакти и намирането на нови сътрудничества в рамките на програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

Организатори на международния семинар бяха Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и „Осло – международен хъб“. Форумът бе открит от българския посланик в Норвегия Румяна Митрева. Тя подчерта, че Осло е домакин на ежедневни срещи на експерти, представители на различни институции и организации от цял свят, които дискутират предизвикателствата на енергийната ефективност и търсят подходящи индивидуални решения в партньорство с норвежките специалисти.

По време на семинара бяха представени иновации в сферата на производството на горива и енергия. Акценти бяха поставени върху геотермалната енергия, възможностите на т.нар. „бял дизел“ /смес от дизел, вода и свързващо вещество, която намалява емисиите на въглероден диоксид с 6%, а праховите частици – със 76%/, пиролитична инсталация за преработка на смесени отпадъци и превръщането им в гориво.

Като потенциално решение за задоволяване на енергийните нужди в България бе предложена технология за производство на електричество от морските вълни. Разговорите обхванаха новите решения при прилагането на мерки за енергийна ефективност на сградите, както и иновативни модулни къщи с ветрогенератори, „зелени“ покриви и соларни панели.

Дискусията включваше теми за модернизацията на уличното осветление чрез смарт-технологиите, мониторинг на потреблението на енергия в сгради общинска собственост и др. Посочен бе добрият пример, който Норвегия дава в областта на публично-частните партньорства. Моделът е широко разпространен и много успешен и се използва както при реконструкциите на сгради – частна собственост, така и при бедствени ситуации.

Целта на семинара бе установяване на отношения с различни организации, за да бъдат подготвени нови проекти в сферите на енергийната ефективност и сигурност, по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма 2014-2020. Партньор по нея е Норвежкият департамент за водни ресурси и енергийни източници. Общият ресурс е 28 милиона лева. Международната среща в Осло се провежда по линия на програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, с финансова подкрепа чрез фонда за двустранни отношения и Европейското икономическо пространство 2009-2014.