Община

Община Велико Търново проучва в Норвегия потенциални партньори в областта на енергийната ефективност

Община Велико Търново проучва в Норвегия потенциални партньори в областта на енергийната ефективност. Представители на местната администрация ще участват в работен семинар и срещи, които ще се проведат през тази седмица в Осло. Целите са обмен на добри практики, опит и постижения, заедно с намиране на нови сътрудничества в рамките на програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

Организатори на международния семинар са Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и „Осло – международен хъб“. Темите на срещите са свързани използването на геотермалната енергия за отопление и охлаждане на сгради, подобряване на енергийната ефективност в тях, изпълнение на пилотни проекти за обекти с почти нулево потребление на енергия. Дискусията ще обхване също въпроси, касаещи модернизацията на уличното осветление чрез смарт-технологиите, мониторинг на потреблението на енергия в сгради общинска собственост и др.

Целта е установяване на отношения с различни организации, за да бъдат подготвени нови проекти в сферите на енергийната ефективност и сигурност, по линия на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма 2014-2020. Партньор по нея е Норвежкият департамент за водни ресурси и енергийни източници. Общият ресурс е 28 милиона лева.

Международната среща в Осло се провежда по линия на програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, с финансова подкрепа чрез фонда за двустранни отношения и Европейското икономическо пространство 2009-2014.