Община

Община Велико Търново провежда анкетно проучване сред великотърновци за развитието през следващите 7 години

Община Велико Търново провежда анкетно проучване във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Велико Търново).

Анкетата е насочена към всички заинтересовани страни на територията на общината, като целта на проучването е да оцени изготвените предложения за визия, цели и приоритети на ПИРО-Велико Търново.

„Уважаеми, великотърновци, вашето участие в процеса по разработване на Плана е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки вашата позиция в настоящото анкетно проучване, вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 5 мин. Тя е достъпна до 20 юни на следния адрес: https://survey.alchemer.eu/s3/90355226/“, посочват от Общината.