Култура Община

Община Велико Търново приема проектни предложения по Програма „Изкуство и култура Велико Търново“

Община Велико Търново, в изпълнение на Решениe № 894/31.03.2022 г. на Великотърновския общински съвет, обявява сесия за приемане на проектни предложения за 2022 година по Програма „Изкуство и култура Велико Търново“ от 11 април до 11 май 2022 г.

Програма „Изкуство и култура Велико Търново“ – Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Велико Търново, са публикувани в интернет сайта на Общината в раздел „Култура и туризъм“ – Програма „Изкуство и култура“ https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/programa-izkustvo-i-kultura-veliko-trnovo/.

Бюджетът на Програмата за 2022 г. е 50 хил. лв.

Проекти се подават във формат pdf  на e-mail: izkustvoikulturavt@gmail.com

За допълнителна информация: г-жа Теодора Станчева, тел. 062/619 411