Община

Община Велико Търново приема предложения за Календара на културните събития за 2018 г.

Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ на Община Велико Търново приема предложения за събития, които да бъдат включени в Календара на културните събития за 2018 г.

Предложенията трябва да съдържат: организатор и партньори; описание на събитието: жанр в изкуството (музика, изобразително изкуство, литература, кино и др.); тематика; връзка с традиционни празници или чествания на годишнини и др.; провеждано ли е до сега във Велико Търново и кога; провеждано ли е в страната и кога, има ли сродно културно събитие/събития в страната.

В предложенията трябва да се посочат дата и място на провеждане, брой участници/изпълнители, прогнозен брой публика. Техническото  обезпечаване и очакваното финансиране от бюджета на Община Велико Търново също трябва да присъстват в подадената документация. Предложения се приемат до 31 декември 2017 година на e-mail: kultura_vt@abv.bg

За допълнителна информация: дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, тел. 062/619 411 – Албена Ангелова, Георги Чукуров.

Предложения могат да правят културни институти, читалища, НПО, творчески сдружения и гилдии, индивидуални творци, културни оператори, фирми, граждани.

Постъпилите предложения ще бъдат включени в проекта за Календар на културните събития 2018, който ще бъде представен на Великотърновския общински съвет за обсъждане и одобрение.