Култура Община

Община Велико Търново приема предложения за Календара на културните събития през 2022 г.

Община Велико Търново приема предложения за културни събития, които да бъдат включени в Календара на културните събития на Община Велико Търново за 2022 година. Всички задължителни документи за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Велико Търново – раздел „Култура и туризъм“ – https://www.veliko-tarnovo.bg/…/dokumenti-za…/.

Информация за допустими кандидати и допустими разходи се сдържа в публикуваната Заповед № РД 22-1933/27.10.2021 г. на Кмета на Община Велико Търново.

Предложения се приемат в pdf формат, на e-mail: kultura_vt@abv.bg от 1 ноември до 1 декември 2021 година.

За допълнителна информация: дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“,

062/619 411 – Теодора Станчева – гл. експерт;

062/619 218 – Антония Папазова, гл. счетоводител.