Образование Община

Община Велико Търново приема предложения за наградите за учител и педагогически колектив на годината

За осма поредна година Община Велико Търново ще връчи наградите „Св. Патриарх Евтимий Търновски” в сферата на предучилищното и училищното образование. Традиционната инициатива е свързана с Деня на българската просвета, култура и писменост – 24 май.

Наградите се присъждат по образователни степени и етапи и с нея се удостояват избраните в следните категории:

„Учител на годината“ – в предучилищното възпитание, начален етап на образование, прогимназиален етап на образование, в средна образователна степен /първи и втори гимназиален етап/;

„Колектив на годината” – в областта  на предучилищното образование; в областта на училищното образование.

 

Номинации за Награда „Св. Патриарх Евтимий Търновски” в съответната категория и под-категория могат да подават педагогическите съвети, училищните настоятелства и Регионалното управление на образованието в Старата столица. Предложенията се представят със становище на обществения съвет на съответната учебна институция.

Критериите за номинациите са Наредбата за символите и наградите на Община Велико Търново, публикувана на следния адрес:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/naredbi-obshtinski-savet/naredba-za-simvolite-i-nagradite-na-obshina-veliko-trnovo/.

 

Документите се депозират писмено до Великотърновски общински съвет в срок до 05 май.