Община

Община Велико Търново предвижда да поднови 3-милионния си револвиращ кредит

Нов краткосрочен кредит в размер на 3 млн. лева предвижда да вземе Община Велико Търново. Намерението ще бъде обявено пред банките след приемането на Бюджет 2020-а. Средствата от заема ще се използват за авансово финансиране на разходи по проекти по оперативни и други програми, поясни главният финансист Мариян Маринов и допълни, че дългът ще бъде обезпечен със собствен ресурс.

18 проекта с европейско финансиране на обща стойност над 48 млн. лева ще се изпълняват в общината през настоящата година. Безвъзмездната финансова помощ за тях е 45,8 млн. лв., а собствените средства – 2,9 млн. лева, уточни Маринов. Проектите са по оперативните програми „Региони в растеж”, „Добро управление”, „Развитие на човешките ресурси”, по международния проект „Интеррег Румъния – България” и по Норвежката програма.

Текущите договори за безвъзмездна финансова помощ са на стойност 45,1 млн. лв. Два от проектите на стойност 19,9 млн. лв. са по ОП „Региони в растеж”, а по други европейски програми се реализират 6 проекта на стойност 25,2 млн. лева.