Община Социални дейности

Община Велико Търново превърна изоставена сграда в комплекс за социални услуги

Община Велико Търново успешно финализира проект  „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по приоритетна ОС 5 „Регионална социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

820 000 лв. е стойността на европейската инвестиция, благодарение на която сградата на ул. „Симеон Велики” №3 в старата столица ще предлага няколко социални услуги. 30 души ще се възползват от Дневния център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства. „Част от децата, които се нуждаят от подобна подкрепа, ще останат в сега действащия Център „Дъга”, а друга част ще преминат в новия център. Целта ни е да има разделение на възрастовите групи.” – сподели Росица Димитрова, директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в община Велико Търново. Подкрепа ще получават и родителите на децата с увреждания, родители на деца в риск, които се нуждаят от консултации; потенциални бъдещи приемни родители и осиновители.

В следващата услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст“, която е с капацитет 8 потребители, ще бъдат настанявани деца от незакритите все още домове, както и напускащите центровете за временно настаняване. За пръв път ще се създаде такава профилирана група с цел преодоляване на стресиращата промяна за децата. Те ще получават и консултации относно бъдещата си професионална ориентация.

75 души пък ще се ползват от услугите на Центъра за обществена подкрепа.

26 души ще е общо персоналът в комплекса на ул. „Симеон Велики”, подчерта Росица Димитрова. Тя не скри, че ще е труден подборът на кадри за 24-часовата подкрепа, тъй като сменната работа не е привлекателна. Очакванията са реално услугите да започнат да се предлагат от месец юни.

Само преди броени дни община Велико Търново подписа договор по ОП „Развитие на човешките ресурси” и до 1 май ще подбере персонал за Кризисния център на ул. „Драган Цончев”. Амбициите са двете къщи там да се превърнат в спасителен център за жертви на домашно насилие. Те са с капацитет от по 15 души и ще заработят от 1 юли.

„Предизвикателството, което сме си поставили като цел, е да работим заедно със социалните служби, съдии, прокурори, адвокати и полиция. Това е мобилна услуга и тя се предлага на мястото на възникване на кризата. Тук също предлагането е 24 часа и кадрите са от изключително важно значение.” – подчерта г-жа Димитрова.