Община

Община Велико Търново очаква идеите на гражданите за развитието на Велико Търново до 2027 година

Община Велико Търново кани гражданите да дадат своите идеи за развитието на старопрестолния град и на населените места в общината в периода 2021-2027, както и да споделят визията си за разрешаването на конкретни проблеми. Инициативата е част от процеса по изготвяне на Плана за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г.

За целта на специално създадения сайт за разработването на документа – https://veliko-turnovo-next7.eu са поместени фишове за проектни идеи. Те са достъпни в секция „Публични събития“ на адрес: https://veliko-turnovo-next7.eu/proektni-idei/.

Всеки, който желае да сподели проектна идея, следва да изтегли релевантния образец, да го попълни спрямо изискванията и заедно с приложенията към него (ако са необходими) да ги изпрати до 06 юни 2021 година на следния email: contact@veliko-turnovo-next7.eu.

Община Велико Търново кани гражданите и за участие в публично събитие „Обществен форум“ за обсъждане на стратегическата част на документа: визия, приоритети,  мерки и др. Събитието ще се проведе онлайн на 02 юни 2021 г. от 10:30 часа. Очакваната продължителност е до 12:00 ч.

Всеки желаещ да участва трябва да заяви това до 31 май (понеделник) включително на email: euro_vt@abv.bg, като задължително посочи електронна поща, на която да получи линк за участие в събитието.

Линкът ще бъде изпратен до 09:30 ч. в деня на събитието на имейл адреса, който е посочен. При промени всеки ще бъде своевременно уведомен.

Заключителното обществено обсъждане за представяне разработения проект на Плана за интегрирано развитие се предвижда да се проведе присъствено в края на следващия месец, ако епидемиологичната обстановка го позволява. Събитието ще бъде съобразено с актуалните противоепидемични мерки.