Община

Община Велико Търново осигурява облекчения за транспортните карти на пенсионерите

30 000 лева са заложени за компенсации на разходите на гражданите

 

Община Велико Търново осигурява облекчения за пенсионерите, които ползват карти за пътуване по основните градски линии във Велико Търново. Идеята е на кмета на старопрестолния град Даниел Панов.

Всеки гражданин може да възстанови 15 лева от месечните си разходи за транспорт, стига да е навършил законово изискуемата възраст за пенсиониране и да притежава съответната абонаментна карта.

Мярката е със социална насоченост и цели да подпомогне хората в пенсионна възраст. За целта в общинския бюджет е утвърдена целева сума в размер на 30 000 лева.

Отстъпката от 15 лева на месец важи както за картите за една линия, така и за тези за цялата мрежа в града.

За да се възползват от облекченията, хората трябва да подадат заявление до Кмета на Община Велико Търново от 1-о до 5-о число всеки календарен месец, но не по-късно от 31 декември. Заявлението по образец /Приложение №17/ се подава в Центъра за административно обслужване на гражданите на партера на Общината.