Образование Община

Община Велико Търново осигурява дигитални устройства за учениците, настанени в социалните центрове

Община Велико  Търново ще кандидатства с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила“, за закупуване на дигитални устройства, които да подпомагат образователния процес на учениците, включени в  социалните услуги от резидентен тип. Целта е да бъдат подсигурени устройства за децата в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без  увреждания I и II на ул. „Цветарска” No 14; Центъра за настаняване от  семеен тип за деца без увреждания III на ул. „Колоня Товар“ No 14;   Центъра за настаняване от семеен тип за деца без  увреждания II на ул. „Ил. Драгостинов“ No ЗА, вх. Б; Центъра за настаняване от семеен тип за  младежи с увреждания I на ул. „Ил. Драгостинов“ No ЗА, вх. А.

Към  момента в горепосочените социални услуги са настанени 40 деца и младежи, които ще бъдат записани като ученици през  учебната 2020-2021  г. Въз основа на получените заявки от Управителите на социалните услуги,  по проекта ще бъдат доставени 5 настолни компютъра, 16 лаптопа, 9 таблета и 4 мултифункционални устройства. Индикативната стойност на устройствата е в размер на 19 000 лв. с включен ДДС.

Проектното предложение ще бъде подложено на гласуване на предстоящата сесия на Великотърновския общински съвет.