Община

Община Велико Търново организира поредна информационна среща за новата програма за саниране

Община Велико Търново организира трета по ред разяснителна и информационна среща относно новата процедура за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Интересът сред великотърновци е голям, показаха досега проведените подобни събития, посетени от стотици граждани от старопрестолния град и общината, както и от многобройните въпроси, отправени по телефон или email.

В тази връзка на 18 януари /сряда/ от 17,30 ч. в Голяма зала на Общината отново ще се състои информационна среща, на която са поканени всички заинтересовани граждани:

домоуправители на многофамилни жилищни сгради (проектирани преди 26 април 1999 г.) управляващи се по реда на Закона за управление на етажната собственост, на територията на цялата община);

председатели на управителни съвети и управители на сдружения на собствениците (регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост).

По новата процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ за Община Велико Търново са предвидени 50 милиона лева, с които могат да бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Все още продължава обследването на сградите и изготвянето на техническите паспорти.

За около 35- 40 сгради във Велико Търново дейностите по регистрацията на сдружения на собствениците, обследването на сградите и изготвянето на техническите паспорти са в напреднала фаза.

За допълнителни разяснения и информация по темата на срещата: арх. Николай Миладинов, телефон – 0882366636, е-mail: nikolay.miladinov@gmail.com