Община

Община Велико Търново обявява пролетна сесия за проекти по Програма „Култура“

ОБЩИНА  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО

Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“

На основание чл. 3, ал. 2 и чл. 9, ал. 1 от Административна програма „Календар на културните събития“

 

обявява пролетна сесия за проекти по Програма „Култура“

за културни събития, които да бъдат включени

в Календара на културните събития на Община Велико Търново за 2023 година

Всички задължителни документи за кандидатстване, информация за допустими кандидати и допустими разходи са публикувани на сайта на Община Велико Търново – раздел „Култура и туризъм“ – https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/kultura-i-turizm/kalendar-na-kulturnite-sabitia/dokumenti-za-kandidatstvane-za-kalendar-na-kulturnite-sbitiya-na-obshtina-veliko-tarnovo-2023/

Предложения се приемат в pdf формат, на e-mail:  culture@veliko-tarnovo.bg от 27 март 2023 г. до 30 април 2023 г.

 За допълнителна информация: дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, тел. 062/619 411 – Теодора Станчева – гл. експерт; 061/619 218 – Антония Папазова, гл. счетоводител.