Общински съвет

Община Велико Търново не подкрепя като акционер в МОБАЛ тегленето на банков кредит от дружеството

Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД свиква Съветът на директорите. То ще се проведе на 29 октомври от 11 часа в административната сграда на дружеството на ул. „Ниш” 1. Основен момент в него е одобряване сключването на договор за инвестиционен банков кредит  с банка „ДСК” АД в размер на 3 600 000 лева. Целта е средствата от него да бъдат използвани за финансиране на дейностите по строителството на новия болничен корпус към База 1 на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, както и закупуване на медицинска апаратура и оборудване. Акционерите трябва да вземат решение и за обезпечение на отпуснатия банков кредит с ипотекиране на недвижими имоти, собственост на търговското дружество.

Общото събрание е нужно да реши и дали да бъдат предложени за продажба недвижими имоти, представляващи негови неоперативни активи. Акционерите е необходимо да одобрят още постъпилите в дружеството парични средства от продажбата да се използват за инвестиции в новия болничен корпус. 51 процента от капитала на лечебното заведение е на държавата. Община Велико Търново като акционер разполага с 14.65 процента от него.

На извънредна сесия тази вечер местният парламент във Велико Търново подкрепи предложението на кмета инж.д-р Даниел Панов. Според него представителят на Общината ще гласува „против” вземането на кредит от 3 600 000 лева за довършване и оборудване на новия болничен корпус, учредяване на договорна ипотека и особен залог за обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредитни средства. За обезпечаване на отпуснатия  кредит Съветът на директорите предлага да се учреди в полза на банката ипотека върху поземлен имот, намиращ се на ул. „Краков” 1 заедно с построените върху него сгради – складови бази, хангар, гаражи и депо. Представителят на Общината да подкрепи останалите две точки от дневния ред на Общото събрание на акционерите одобриха още съветниците. Те включват предложения за продажба на недвижими болнични имоти на ул. „Бузлуджа” 1 във Велико Търново и поземлен имот с построена в него масивна сграда във Вонеща вода.

Местният парламент отхвърли предложението на съветника Калоян Янков да бъде създадена временна комисия за запознаване с изпълнението на проекта по строежа на новия болничен корпус. Според него на обществото трябва да стане ясно къде са похарчени до сега над 5 милиона лева от продажбата на парцела на Кауфланд и как ще бъдат изразходени парите от евентуалния кредит, ако бъде изтеглен. Извънредната сесия на Великотърновския общински съвет се проведе без представител на областната болница.