Община Общински съвет

Община Велико Търново може да получи 273 126 евро по INTERREG EURO MED за околна среда и туризъм

Община Велико Търново е поканена за партньор в проект, който цели обединяване на действия относно устойчив туризъм на територията на общините Приморско и Велико Търново с участието на партньори от още 4 държави – Франция, Италия, Испания и Северна Македония, за въвеждане на инструменти и иновации, фокусирани върху запазване на природните зони и подкрепа, чрез образователни и иновативни инструменти за опазването на околната среда и подпомагането на туризма.

Проектът се предвижда да е със срок на изпълнение 3 години, като експертно ще бъде подпомаган от партньора кооперация CVETOSCOP – Париж, Франция. Организацията ще отговаря за разработването на проекта и подаването му, планирано не по-късно от 27 октомври 2022 г.

Фондът на програмата INTERREG EURO MED 2021-2027 е с проектобюджет от 230 млн. евро за опазване на околната среда и подпомагане на туризма, като бюджетът на проекта за всички партньори се предвижда да е 3 000 000 евро. Определеният бюджет за община Велико Търново е 273 126 евро, като за бюджетните организации безвъзмездната финансова помощ от Програмата е до 80 % от общите допустими разходи. Община Велико Търново ще трябва да осигури собствен принос в размер на 20% от определения бюджет, но не повече от левовата равностойност на 54 625,20 евро за срока на изпълнение на проекта. Съгласно насоките за кандидатстване, като подкрепящ документ при кандидатстването се прилага решение на Великотърновския общински съвет, което той ще трябва да вземе на предстоящото си заседание идната седмица.