Култура Община

Община Велико Търново и през следващите 10 години ще стопанисва църквата „Св. 40 мъченици“

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на община Велико Търново църквата „Св. 40 мъченици” и мавзолея – костница Великата Лавра. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Велико Търново. Срокът на безвъзмездното предоставяне е 10 години.