Община

Община Велико Търново изкупува 26 дка от частници за разширяване на гробищния парк

Община Велико Търново иска да изкупи 26 дка частни имоти, като целта е да бъде разширен гробищният парк в града. Предложението е внесено за разглеждане на предстоящата на 30 септември сесия на Великотърновския общински съвет. За имотите Общината ще предложи сума малко над 22 000 лв. на собствениците.

Местният парламент ще разгледа и искането на управителя на „Обредни дейности“ ЕООД със средства на дружеството да се закупят една колумбарийна колона на стойност 24 958.00лв и  5 колумбарийни стени на  стойност общо 17 580 лв. без ДДС. Това се налага поради засиления интерес на гражданите към този вид погребения. Към момента дружеството разполага с 15 броя свободни колумбарийни ниши и предвид  темпа на предоставяне на нишите през предходните години, от там са изчислили, че ще стигнат до началото на 2022 г.