Община

Община Велико Търново е одобрена във втори интегриран проект на програма LIFE

Община Велико Търново е включена в нов интегриран проект на програма LIFЕ. Той е свързан с намаляване на ефекта от климатичните промени и в рамките на бюджет от 2,5 млн. евро ще бъдат закупени електромобили за общинската администрация и за социалните, здравните и образователните структури към нея. Ще бъдат изградени около 7 км велоалеи, включително към съседни села, както и зарядни и технически станции за електрически велосипеди.

Проектът ще се изпълнява в партньорство с общините София, Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора, съобщи Зорница Кънчева, директор на Дирекция „Околна среда“.

Регионите бяха бенефициенти и по първия интегриран проект на LIFE, в който Община Велико Търново участва „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. По него стотици домакинства смениха старите печки на дърва и въглища с климатици, уреди  за отопление с газ или пелети.