Община Социални дейности

Община Велико Търново е домакин на двудневно обучение с фокус към децата със захарен диабет

Община Велико Търново е домакин на двудневно обучение на тема „Грижа за децата със захарен диабет в училище – роля на училищните власти и на училищния медицински екип“. В първия ден на обучението водещ лектор бе д-р Олга Славчева от СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ гр. София, която запозна участниците с историята за откриване на лечението на диабета, принципите на хранителния режим при деца с диабет и важни особености при проследяване на лечението.

В поздрав към всички Росица Димитрова, директор Дирекция „Здравеопазване и социални дейности“ към община Велико Търново, подчерта важната и значима роля на медицинските специалисти от училищно и детско здравеопазване в нашата община, които при ежедневното наблюдение и грижа за децата и контакта с родителите, правят възможно ранното откриване и последващо лечение на деца с диабет.

Участие в обучението взеха над 26 медицински специалисти от детски ясли, здравни кабинети в детски градини и училища, от социалните услуги в общината. Те имаха възможността да задават своите въпроси и дискутират реални случаи от практиката си. По време на обучението лично г-н Герго Гергов – ръководител на проекта и председател на Лайънс клуб – Видин, запозна присъстващите с дейностите реализирани в рамките на проекта, чрез които се цели да се създаде и обучи национална мрежа за борба с диабета.

Обученията се провеждат в 28-те областни града в България, съвместно с Лайънс клубовете, „Българска Асоциация Диабет, Българско национално сдружение по детска ендокринология и с подкрепата на всички общини.