Община

Община Велико Търново в пълна готовност да посрещне зимата

Община Велико Търново е обезпечена с всички необходими ресурси  за предстоящия зимен сезон.  Има  сключен договор с ”Пътни строежи – Велико Търново” АД за извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа.

При започване на активния зимен сезон  база „Шереметя” ще се използва за извършване на дейностите по зимното поддържане, като ще се въведе денонощно дежурство за следене на метеорологическата обстановка и събиране на информация за състоянието на пътните настилки. Базата е оборудвана с помещения за денонощно дежурство, битови помещения,  покрит склад за инертни материали и сол, депа, паркоместа за престой и обслужване на техниката.

След извършване  на обходи на пътната мрежа два пъти в денонощието се събира информация за състоянието на пътните настилки, която информацията ще се предава на дежурния  в Общината. Организират се постоянно дежурни екипи на база „Шереметя” в състав 4 броя товарни автомобили, оборудвани със снегоринни гребла и пясъкоразпръскващи устройства с обем 9 м3, както и челен товарач. Опорни пунктове, които ще се използват за зимното поддържане на общинската     пътна  мрежа,  са  база „Лясковец” и база „Леденик”.

Изготвен е подробен график за почистване на уличната и пътната мрежа, за осигуряване на достъп до учебните, здравните и социалните заведения на територията на общината.

Подробен график описва реда за почистване на улиците в кварталите и населените места.

Подробно е разписан графикът за разчистване на пространствата на и около спирките на обществения транспорт, както и обществените пространства, алеи в парковете, обществени стълбища.

 

Дължината на уличната мрежа на град Велико Търново, която е предмет на зимна поддръжка –  е 114,6 км, а на общинската пътна мрежа – 231,1 км, от които бивша четвъртокласна пътна мрежа – 167,5 км и местни общински пътища – 63,6 км.