Община

Община Велико Търново въвежда облекчение от такса смет и за компостиране на биоразградими отпадъци

Община Велико Търново въвежда облекчение от такса смет за компостиране на биоразградими отпадъци – 30% от компонента за сметосъбиране и сметоизвозване ще се възстановяват на домакинствата във Велико Търново и населените места от общината.

Необходимо е до 31 януари да се подаде декларация, че в съответния имот ще се извършва компостиране.

Остава в сила и 30%-а отстъпка за домакинства, които събират разделно отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и ги предават на специализираната площадка в „Дълга лъка“ или в мобилния пункт, който всяка събота и неделя е в кварталите. Тя се начислява при достигане на 150 кг. за година. Графикът на мобилния пункт е обявен тук: https://www.veliko-tarnovo.bg/…/6019-mobilen-punkt-za…

Ако едно домакинство компостира биоразградими отпадъци и предава разделно събрани хартия, пластмаса и метал, тогава отстъпката от такса смет в частта сметосъбиране и сметоизвозване става 60%.