Община

Общината ще направи всичко възможно да започне ремонт на галерия „Иван Христов“ до края на годината

„Община Велико Търново следи всички възможности за привличане на допълнително финансиране за обекти от обществена значимост. Специално за галерия „Иван Христов” на улица „Гурко” е информирано Министерство на културата. За съжаление, комуникацията ни с министерството в момента е изключително лоша и нито едно запитване на Общината за този проект не е получило отговор.“ Такъв бе коментарът на инж. Даниел Панов, по повод възможността за ремонт на галерия „Иван Христов” на ул. Гурко 17, който въпрос бе повдигнат по време на сесията на общинския съвет.

„С моя заповед е създадена комисия, в която участват всички дирекции в Общината, които имат отношение по темата, възложено им е изготвянето на нова количествено – стойностна сметка. Предвидени са и 10 хил. лв. за проектиране, като в момента се проучва наличието на подпочвени води в района, чието отвеждане, допълнително би оскъпило ремонта”, добави още Панов. „Целта ни е благородна и едва ли има някой, който да не иска това да се случи. Затова съм категоричен, че Общината ще направи всичко възможно, до края на годината да започне ремонт на галерията.”

Във връзка с въпрос от общински съветници от групата на „Демократична България – обединение”, относно състоянието на уличната мрежа в Стария град, Панов отговори, че през месец май е направена  проверка на ремонтираните улични настилки и са изпратени писма до фирмите изпълнители, които имат срок да поправят забележките по улиците в старата част на града.  „30 % от демонтираните настилки са негодни за повторно използване и са третирани като строителен отпадък, затова са заменени с нов материал. Дренажните решетки на тротоарите на улиците „Стефан Стамболов”, „Читалищна” и „Иван Вазов” пък са поставени допълнително и не са по проект. За наблюдателните площадки е използван материалът „декинг” , който отговаря на всички стандарти”, заяви Даниел Панов.