Община

Обществена трапезария във Велико Търново ще работи без прекъсване цяла година

Обществената трапезария във Велико Търново ще работи с увеличен капацитет през цялата 2018 година, информираха от общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване”. Трайно увеличен остава капацитетът на социалната услуга, осигурена от Общината в подкрепа на хората от най-уязвимите групи – 75 са бенефициентите й. Те ще получават топъл обяд /супа, основно ястие , хляб, поне веднъж седмично и десерт/ във всеки от оставащите 207 работни дни до края на годината.

Необходимото финансиране в размер на 45 022 лева е договорено с фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика.

Услугата „Обществена трапезария” се изпълнява от Домашния социален патронаж в Дебелец. Целите са подобряване качеството на живот и задоволяване на потребностите от храна на хора, които по обективни причини не могат да си я осигурят сами. Потребителите получават дневните си порции всеки ден от понеделник до петък в сградата на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново, която се намира на ул. „Никола Габровски” №23. Работното време на бившата столова е от 11,00 ч. до 13,00 ч.

Социалната услуга е достъпна за следните категории бенефициенти, всеки от които трябва да е с постоянен адрес в старопрестолния град или населените места от общината: жители без доходи и близки, които да се грижат за тях; хора и семейства, чиито доходи са по-ниски от диференцираните минимални прагове, заради което получават месечни помощи по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; самотно живеещи лица, които получават минималните видове пенсии; скитащи и бездомни хора, включително деца, регистрирани в дирекция „Социално подпомагане“; лица от уязвими групи, включително граждани на трети страни.

Всеки, който желае да бъде включен към потребителите на обществената трапезария, следва да подаде заявление в сградата на Община Велико Търново. Образци могат да бъдат намерени в стая 222 на общината, както и на сайта на институцията /www.veliko-tarnovo.bg/. Допълнителна информация може да бъде получена на телефони 062/61925, 06117/2053 и на email dsp_vt@abv.bg.